اخبار و اطلاعیه ها

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترجمه خوب چیست؟

ویژگی های یک ترجمه خوب : سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که به راستی ترجمه خوب چه ویژگی هایی دارد؟ نظرات متفاوتی […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
ترجمه دانشحویی

معادل یابی در ترجمه

معادل یابی در ترجمه بی شک معادل یابی یکی از مراحل دشوار در فرایند ترجمه تخصصی به حساب می آید و نظریه پردازان و پژوهشگران ترجمه […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
ترجمه تخصصی حقوق

ترجمه تخصصی از دو دیدگاه متفاوت

ترجمه از دیدگاه یاکوبسن در همه تقسیم بندی ها ، ترجمه تخصصی در دوزبان صورت میگیرد. اما در طبقه بندی یاکوبسن در یک زبان صورت میگیرد […]
۱۴ فروردین ۱۳۹۶
نکات مهم در ترجمه تخصصی

نکات مهم در ترجمه_ترجمه تخصصی

پیش نویس اولیه در ترجمه_ترجمه تخصصی عمل تحلیل ، انتقال و پیش نویس منفک از یکدیگر نیستند ، همانگونه که نایدا اشاره کرد : در تحلیل […]
support
به راهنمایی نیاز دارید؟
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait