اخبار و اطلاعیه ها

۱۸ اسفند ۱۳۹۵
انجام ترجمه

معادل های واژگانی

معادل های واژگانی برای مفاهیم غیر قابل مشترک ( ناشناخته ) احتمالا یکی از دشوارترین مسایل رودرروی مترجمین تخصصی نحوه یافتن معادل های واژگانی برای رویدادها […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
سایت ترجمه

ارزیابی ترجمه

ارزیابی ترجمه هدف ارزیابی دارای ۳ بعد است : درستی ، وضوح و طبیعی بودن. سوالاتی که باید پاسخ داد اینهاست : ۱_ آیا ترجمه همان […]
۱۳ اسفند ۱۳۹۵
سایت ترجمه

معنای تلویحی ترجمه

معنای تلویحی ترجمه بنا براین ترجمه عبارت است از : رساندن یک معنا به زبان دوم به گونه ای که در زبان اول ابلاغ شده است. […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۵
اموزش ترجمه

معنی متفاوت ترجمه

معنای دیگر ترجمه تخصصی ترجمه تخصصی عملی است غیر قابل انتقال . درست است که ما دوره مترجمی هم در دانشگاه داریم و به قولی ترجمه […]
support
به راهنمایی نیاز دارید؟
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait